Lượt xem: 53


Lễ hội Katê năm 2023 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn trong tỉnh sẽ tổ chức trong các ngày 13, 14 và 15/10; lễ chính được tổ chức vào sáng ngày 14/10 tại 3 khu vực đền, tháp Chăm: Tháp Pô Klong Garai (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), tháp Pô Rômê và đền Pô Inư Nưgar (Ninh Phước).

Bên cạnh các nghi lễ truyền thống như: Lễ rước y trang lên tháp, lễ mở cửa tháp chính, lễ cúng mừng Katê tại tháp chính vào sáng ngày 14/10; lễ hội Katê năm nay còn được các địa phương tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm.

Lễ hội Katê năm 2023 sẽ diễn ra tại Tháp Pô Klong Garai (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

Katê là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn để tưởng nhớ các vị thần, vị vua có nhiều công lao đóng góp, được đồng bào tôn kính, tưởng nhớ ông bà tổ tiên và cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ hội Katê đã góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh của địa phương đến với du khách trong và ngoài nước. 

XEM THÊM