Tilte Bảng giá taxi sân bay Cam Ranh & xe du lịch 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ Nha Trang đi các khu vực năm 2024

Loại thuê / Lộ trình tham quan 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ
Nha Trang <=> Sân Bay Cam Ranh (1 chiều) 250,000đ 300,000đ 550,000đ 800,000đ
City Tour Nha Trang 1 ngày 800,000đ 900,000đ 1,000,000đ 1,500,000đ
Nha Trang - Đà Lạt (1 chiều) 1,400,000đ 1,600,000đ 1,700,000đ 2,800,000đ
Khách sạn Nha Trang - Vinpearl (1 chiều) 200,000đ 300,000đ 400,000đ 700,000đ
Sân Bay Cam Ranh - Dốc Lết (1 chiều) 1,150,000đ 1,350,000đ 2,050,000đ 2,550,000đ
Nha Trang - Đại Lãnh (1 ngày) 1,150,000đ 1,250,000đ 1,600,000đ 2,350,000đ
Nha Trang - YangBay (1 ngày) 1,250,000đ 1,350,000đ 1,550,000đ 2,350,000đ
Nha Trang - V.Vân Phong - Đầm Môn (1 ngày) 1,550,000đ 1,700,000đ 2,550,000đ 2,850,000đ
Nha Trang - Cam Ranh (1 chiều) 550,000đ 600,000đ 950,000đ 1,850,000đ
Nha Trang - Bình Ba (1 chiều) 550,000đ 600,000đ 950,000đ 1,850,000đ
Nha Trang - Bình Hưng (1 chiều) 900,000đ 1,000,000đ 1,700,000đ 2,250,000đ
Nha Trang - Phan Rang (1 chiều) 1,050,000đ 1,150,000đ 1,800,000đ 2,050,000đ
Nha Trang - Phan Thiết (1 chiều) 2,350,000đ 2,550,000đ 3,350,000đ 4,350,000đ
Nha Trang - Phan Thiết (2 chiều) 2,750,000đ 3,350,000đ 4,150,000đ 5,350,000đ
Nha Trang - Mũi Né (1 chiều) 1,950,000đ 2,050,000đ 3,350,000đ 4,350,000đ
Nha Trang - Đaklak (1 chiều) 1,550,000đ 1,650,000đ 2,550,000đ 3,750,000đ
Nha Trang - Đak Nông (1 chiều) 3,150,000đ 3,350,000đ 4,350,000đ 6,250,000đ
Nha Trang - Quy Nhơn (1 chiều) 1,950,000đ 2,100,000đ 2,850,000đ 3,350,000đ
Nha Trang - Hội An - Đà Nẵng (1 chiều) 3,850,000đ 4,650,000đ 5,650,000đ 6,350,000đ
Nha Trang - Huế (1 chiều) 4,350,000đ 5,350,000đ 6,350,000đ 7,850,000đ
Nha Trang - Hồ Chí Minh (1 chiều)

XEM THÊM

XE ĐƯA ĐÓN SÂN BAY CAM RANH VỀ VỊNH VĨNH HY GIÁ 550K

XE ĐƯA ĐÓN SÂN BAY CAM RANH VỀ VỊNH VĨNH HY GIÁ 550K