TỔNG ĐÀI TAXI VĨNH HY


 

BẢNG GIÁ TAXI VĨNH HY

Loại xe

Lộ trình

Đơn giá
Xe 5 chỗ Từ Sân bay Cam Ranh đi  Ninh Thuận - Vịnh Vĩnh Hy... 600k.
Xe 5, 7 chỗ Từ Vịnh Vĩnh Hy đi sân bay Cam Ranh 5 chỗ 600k, 7 chỗ 700k.
Xe dịch vụ(5/7/16c) Đi tour trong ngày  

Đi mọi tỉnh thành liên hệ báo giá với Hotline 090.980.2791.

BẢNG GIÁ XE ĐƯA ĐÓN:

Từ bến xe Cam Ranh <=> bãi Kinh đảo Bình Hưng,Bình Tiên,Bình Lập...

 • 5 chỗ: 400.000/ 1 lượt.
 • 7 chỗ: 450.000/ 1 lượt.
 • 16 chỗ: 600.000/ 1 lượt.

Từ sân bay Cam Ranh <=> bãi Kinh đảo Bình Hưng,Vịnh Vĩnh Hy,Ninh Chữ,Phan Rang,Ga Tháp Chàm...

 • 5 chỗ: 550.000/ 1 lượt.
 • 7 chỗ: 700.000/ 1 lượt.
 • 16 chỗ: 900.000/ 1 lượt.

Từ TP. Nha Trang <=> bãi Kinh đảo Bình Hưng,Phan Rang...

 • 5 chỗ: 900.000/ 1 lượt.
 • 7 chỗ: 1.000.000/ 1 lượt.
 • 16 chỗ: 1.200.000/ 1 lượt.

Từ Phan Rang <=> bãi Kinh đảo Bình Hưng,Vịnh Vĩnh Hy,Bình Tiên,Bình Lập...

 • 5 chỗ: 600.000/ 1 lượt.
 • 7 chỗ: 700.000/ 1 lượt.
 • 16 chỗ: 900.000/ 1 lượt.

Từ Yến Sào Sannet, ngã ba Mỹ Thanh <=> bãi Kinh đảo Bình Hưng...

 • 5 chỗ: 300.000/ 1 lượt.
 • 7 chỗ: 300.000/ 1 lượt.
 • 16 chỗ: 400.000/ 1 lượt.